Agile Project Management

Projectmanagement wordt klassiek samengevat als de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Hiervoor bestaat er een aantal verschillende aanpakken, methodes en frameworks, maar traditioneel werd er doorgaans gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘Waterfall’ systeem. Hierbij plande je een project van begin tot einde, stap voor stap, om zo tot een relatief rigide timeline te komen.

Maar dat is nu anders. In een alsmaar veranderende wereld – en dus ook markt, sector, … – is het belangrijk om snel te kunnen schakelen en je niet te hard vast te houden aan gemaakte plannen. Op dit moment geeft maar liefst 71% van de organisaties wereldwijd aan dat ze een Agile aanpak gebruiken in een project. ​

 

Waar staat Agile nu juist voor?

Het ‘Agile Manifesto’ werd in 2001 uitgeschreven en beschrijft 4 kernwaarden en 12 principes waar een team zich aan kan houden om in hun processen Agile te werk te gaan.

De 4 kernwaarden:

Hiermee wilden ze niet zeggen dat de rechtse werkwijzen geen waarde hadden, wel dat de toekomst van business eerder aan de linkerkant lag. Het was een veranderlijk model dat meer praktisch en klantgericht was dan de vaak rigide structuren waar business voordien in gevoerd werd.

De 12 principes

De principes die voor Agile werken werden uitgezet vind je op de officiële (en inmiddels ietwat gedateerde) website, maar de essentie ervan kan je in een zestal puntjes samenvatten:

  • Moedig vroegtijdige en constante oplevering aan;
  • Werk samen met alle stakeholders
  • Zorg voor een ondersteunende werkomgeving
  • Hecht belang aan zelf-organiserende teams
  • Eenvoud
  • Denk na over hoe effectiviteit verhoogd kan worden


De meerwaarde van Agile Project Management

Wat Agile inhoudt heb je hierboven gelezen, maar wat is nu net de meerwaarde ervan?

1. Aanpasbaarheid. Agile Project Management is van nature een fluïde en niet strikt framework dat gebruikers toelaat om de tools en praktijken toe te passen op de manier die hen het beste schikt.

2. Snelheid. Agile gebruikers streven tussendoelen na die continu geëvalueerd worden ten opzichte van de projectdoelstellingen. Zo produceren ze sneller resultaten met veel minder risico.

3. Betrokkenheid. Agile gebruikers gaan in regelmatig overleg met managers en stakeholders; de feedback hieruit helpt hen om resultaten te boeken die meer in lijn liggen met de strategische doelen van de organisatie of de klant.

4. Testcapaciteit. In Agile projecten wordt constant getest om erover te waken dat de resultaten in lijn liggen met de verwachtingen. Dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van de output verbetert en dat potentiële risico’s in een vroeg stadium ontdekt worden.

5. Teamwork. Rollen en verantwoordelijkheden worden in Agile projecten duidelijk gesteld, maar er wordt heel wat vrijheid en autonomie aan de teamleden gegeven. Dit motiveert de teamleden om sneller resultaten te produceren en verlaagt het risico om van het doel af te wijken.

 

Agile Project Management is dus zonder twijfel the way to go als het op business aankomt. Het is een manier van werken die aangepast is aan onze veranderende wereld, en schaalbaar is naar de toekomst toe. Intussen werden er in de Agile filosofie al heel wat verschillende methodes ontwikkeld om deze waarden toe te passen in project management. Welke frameworks het meest worden gebruikt en hoe die ineen steken, lees je in het tweede deel van deze blog!