Onze klant: Belnet

In deze blogreeks bespreken we enkele van onze klanten en vertellen we wat meer over de samenwerking. We gaan in op het verhaal van de klant, maar bekijken het project ook vanuit het perspectief van onze eigen consultant. 
Deze week: Belnet.

Belnet staat bekend als het Belgische onderzoeksnetwerk (NREN). Daarnaast werkt Belnet ook nauw samen met de federale overheid om digitale platformen aan de Belgische burger aan te bieden. Wij spraken met Dirk Haex, technisch directeur en co-algemeen directeur en een inmiddels ervaren leider, over het aanbod, de geschiedenis en de toekomst van Belnet.

Wat doet Belnet precies?

Dirk Haex: Ons oorspronkelijke aanbod bestond uit specifieke dienstverlening, in de eerste plaats aan het hoger onderwijs maar ook aan onderzoekscentra, federale wetenschappelijke instellingen, academische ziekenhuizen en meer. Omdat zulk onderzoek inmiddels op Europees en mondiaal niveau gebeurt, zijn we ook aangesloten op het GÉANT-netwerk, dat alle onderzoeksnetwerken in Europa met elkaar en de rest van de wereld verbindt.

Belnet bestaat nu ongeveer 28 jaar. Doorheen onze geschiedenis zijn de behoeften van onze doelgroep enorm veranderd. Zo zijn veel studenten en onderzoekers vertrouwd geraakt met onze dienst eduroam, en ook aan de federale overheid bieden we al een twintigtal jaar onze diensten aan. Alle netwerkdienstverlening tussen overheidsdiensten onderling en met de burgers en bedrijven verloopt via Belnet.

Die eerste twee luiken noemen we ‘R&E’ (Research and Education) en het andere ‘Fed’, wat staat voor de federale overheid. Het derde en laatste luik is BNIX, het Belgische internetknooppunt. BNIX speelt een belangrijke rol in het Belgische dataverkeer tussen enerzijds de eindgebruikers van internetaanbieders (bedrijven zoals Proximus of Telenet) en anderzijds contentproviders (Facebook, Netflix, Microsoft,…). Het dataverkeer wordt niet uitgewisseld via het globale internet, maar via een Internet Exchange: dat gaat sneller, efficiënter en is ook minder duur.

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen geweest in de evolutie van Belnet?

Dirk: De eerste mijlpaal was begin jaren ‘90, toen Belnet nog maar net het levenslicht had gezien. In die tijd bestond het commerciële internet zoals we dat vandaag kennen nog niet. Er werden programma’s opgestart binnen het kader van wetenschapsbeleid om in eerste instantie universiteiten data te laten uitwisselen met elkaar. Die technologie stond nog in haar kinderschoenen en het Belnet-netwerk was in die tijd echt pionierswerk.

Een andere mijlpaal was rond 2001, toen de federale overheid mee in het verhaal stapte en wilde digitaliseren. Een mooi voorbeeld daarvan is Tax-on-web, dat rond die periode werd gelanceerd. De internetverbindingen van de overheid waren destijds traag, duur en totaal niet redundant. Het was onze taak om dat op een efficiënte, kostenbewuste en vooral krachtige manier aan te pakken.

Er zijn nog heel wat mijlpalen geweest, waaronder de invoer van ons fibernetwerk. De voorlopig laatste mijlpaal was heel recent, toen er een wisseling aan de top plaatsvond. Belnet wordt nu geleid door twee mensen – Nathalie Pinsart en ikzelf – die het dagelijkse beheer op zich nemen. We hebben beslist om een transformatieprogramma op te zetten met als doel om eerst en vooral onze eigen medewerkers duidelijk te maken waar Belnet voor staat en hoe onze toekomst eruitziet. Bij deze transformatie is Wodan & Co ook betrokken geweest.

Hoe is Belnet bij Wodan & Co terechtgekomen?

Dirk: In mei 2020 besloten we onze businessmodellen opnieuw in kaart te brengen, maar dat wilden we niet alleen doen. Via LinkedIn ging ik op zoek naar mensen die ons konden begeleiden in onze transformatie. Een vriend raadde me aan om eens met Wouter te gaan praten en na kennismakingsgesprekken met een aantal partijen, viel het me op dat het aanbod van Wodan & Co er bovenuit stak. Wouter werkte meteen een voorstel uit op basis van een aantal workshops en we waren vertrokken.

Wouter Danckaert: Het moest allemaal heel snel gaan; er moest dringend geschakeld geworden, maar na een paar dagen kon ik Dirk een offerte opsturen. Toen was Wodan & Co nog een one man show, dus het was zeker geen evidentie om op korte termijn ook de workshops ingepland te krijgen. Uiteindelijk is dat – met uitzondering van de tussenkomst van de coronacrisis – toch vlot gegaan.

Wat voor een traject heeft Belnet bij Wodan & Co gevolgd?

Dirk: In verschillende workshops en met de input van medewerkers hebben we een pain analysis uitgevoerd, de bestaande situatie van Belnet geanalyseerd en een brainstorm georganiseerd rond onze businessopportuniteiten. Daarna keken we naar het design van onze businessmodellen en stelden we een actieplan op. Na de eerste workshop sloeg Covid-19 toe; de rest van het traject hebben we dan ook virtueel moeten doorlopen. Maar dat verliep heel vlot en al snel konden we aan de slag met een aantal businessmodellen en voorstellen.

Na de eerste workshop sloeg Covid-19 toe; de rest van het traject hebben we dan ook virtueel moeten doorlopen, maar dat verliep heel vlot.

Wouter: In die eerste workshops zaten we toch samen met een vijftiental mensen, waaronder heel het managementteam, die allemaal mee brainstormden. Na een paar inspirerende sessies gingen we aan de slag met het concretiseren van al de ideeën. Uiteindelijk puurden we er vier businessmodellen uit: de traditionele klanten – Research & Education, de federale overheid, BNIX – en dan het luik ‘public’, waarin de resterende klanten verzameld werken. Om hier verder mee aan de slag te gaan, was er veel expertise nodig die ik op dat moment nog niet had; we besloten om op zoek te gaan naar een grotere speler. De hele organisatiestructuur uitwerken tot op functieniveau, het budgettaire, financiële en juridische kader opstellen… dat zag ik mezelf niet alleen doen.

Dirk: Uiteindelijk kozen we voor Arch. Iemand in hun team kende Wouter en wist dat we ons voortraject bij Wodan & Co hadden gedaan. Arch heeft dan samen met Wodan & Co een globaal aanbod uitgewerkt. Ook in het vervolgtraject was Wodan & Co dus betrokken voor een deel van de activiteiten, namelijk de exploratie van een van onze klanten. Met een reeks diepte-interviews zijn Wouter en Shana gaan uitzoeken wat de value proposition is die Belnet aan deze klanten kan aanbieden, zodat wij nu over kunnen gaan naar de effectieve implementatie.

Je zegt dat je met verschillende bureaus bent gaan praten. Waarom hebben jullie dan toch voor Wodan & Co gekozen?

Dirk: In de eerste plaats door Wouter zijn persoonlijkheid; in vergelijking met anderen is Wouter enorm communicatief, pragmatisch en down to earth. Hij kwam meteen met een gestructureerd plan van aanpak, terwijl de andere gesprekken eerder wollig waren. Daarnaast wisten we dat Wouter in zijn verleden al ervaring had opgebouwd in de overheidssector, en de goede en minder goede kanten ervan kende. Hij reageerde ook enorm snel en dynamisch en kon er meteen invliegen. We hadden er meteen een goed gevoel bij, en dat aanvoelen ervaarden we al snel ook in de praktijk.

Je hebt al verteld over het traject dat jullie bij Wodan & Co hebben doorlopen. Hoe staat het er op dit moment voor? Wat zijn de toekomstperspectieven?

Dirk: Op basis van het voortraject en het partnership tussen Wodan & Co en Arch staan we al redelijk ver. We hebben twee trajecten in parallel afgewerkt, waarbij het eerste zich bezighield met de strategieformulering en het vastleggen van objectieven per businessmodel en het tweede met hoe we die verschillende modellen best aanpakken.

Na verschillende analyses zijn we gaan kijken naar de bouwstenen die we nodig hebben om de value propositions voor elk van die modellen te kunnen leveren. Daarom hebben we het TOM ontwikkeld: het Toekomstig Operating Model. De grote blokken van onze werking – go-to-market, engineering en operations – hebben we in kaart gebracht met verschillende werkgroepen, waarna we pakketten hebben uitgewerkt om de verschillende businessmodellen aan te bieden. Daar zitten we nu in de laatste fases. Onze volgende stap is het opzetten van al deze veranderingen, een grootschalige taak binnen onze organisatie.

Hoe hebben jullie de samenwerking ervaren?

Wouter: Het traject met Belnet was voor ons heel boeiend en uitdagend, en ik ben blij dat we de kans hebben gekregen om ons te bewijzen als jong strategie en go-to-market consultancykantoor. Het was ook mooi om te zien dat er binnen een overheidscontext de wil en durf was om naar een jong bedrijf te kijken voor de opbouw van een duurzaam, overtuigend verhaal. Het was niet altijd gemakkelijk; in zo’n overheidsinstantie spelen verschillende belangen en ook het feit dat alles tweetalig moest gebeuren, was een uitdaging. Ik heb enorm veel geleerd uit het traject, maar ook zelfvertrouwen gekregen. Als kleinere speler moesten we niet onderdoen voor de consultancyreuzen, maar konden we meedenken en –werken op dat niveau. Ikzelf als ondernemer maar ook Wodan & Co als bedrijf is gegroeid door de samenwerking met Belnet. We hebben nu het zelfvertrouwen om ook in de toekomst zo een uitdagingen aan te blijven gaan.

Dirk: In de eerste fase hebben we vooral met Wouter samengewerkt, en dat was een hele goede ervaring. Hij is een heel duidelijke communicator met een sterke visie. In het tweede traject, waar Wodan & Co samenwerkte met Arch, leerde ik de rest van het team kennen. Met name Shana heeft in de interviews met onze klanten een belangrijke rol gespeeld. Ze heeft heel wat interessante input gegeven. De ervaring met alle mensen van Wodan & Co waar we mee hebben samengewerkt, was enorm positief, en dan spreek ik niet alleen uit eigen naam. Vanaf oktober gaat heel de implementatie van start en wie weet zien we jullie daar weer opduiken, samen met Arch of in een andere hoedanigheid.

 

We willen Dirk en het hele Belnet-team graag bedanken voor hun vertrouwen om een grootschalig traject tot een goed einde te brengen. Deze leerrijke ervaring heeft ervoor gezorgd dat we als bedrijf nog sterker in onze schoenen staan en niet bang zijn om gelijkaardige uitdagingen aan te gaan. Ook bedanken we graag Arch consulting voor de samenwerking; misschien tot in een volgend traject!