Onze klant: Solid Talent

In deze blogreeks bespreken we enkele van onze klanten en vertellen we wat meer over de samenwerking. We gaan in op het verhaal van de klant, maar bekijken het project ook vanuit het perspectief van onze eigen consultant. 
Deze week: Solid Talent.

Solid Talent is een onafhankelijk projectsourcing bureau dat ingenieurs en andere technische profielen detacheert in diverse sectoren in België en Nederland. Aan het roer staat Stijn Caels, een ervaren en hartelijke ondernemer met jarenlange ervaring in projectsourcing en het opleiden van getalenteerde werknemers.  

Wat doen jullie precies met Solid Talent? 

Stijn Caels: We zijn voornamelijk bezig met het detacheren van technische profielen. Wanneer onze klanten bepaalde kennis of ervaring missen zoeken we de juiste expert voor het project. Sinds vorig jaar zijn we ook aan de slag gegaan met een ambitieus groeiplan. We zullen onze sectoren uitbreiden en we willen voortaan ook volledige teams beschikbaar stellen. Deze Solid Solutions teams zullen projecten managen én uitvoeren. We willen een totaalconcept ontwikkelen, waarin we het volledige project – van a tot z met onze eigen mensen – voor de klant verzorgen. 

Hoe is Solid Talent ontstaan?  

Stijn: 15 jaar geleden heb ik samen met twee vroegere collega’s Solid Talent opgericht. We waren alle drie commercieel actief, en speelden met het idee om een eigen bedrijf op te starten. In 2006 zag Solid Talent dan het levenslicht. 

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen geweest in jullie evolutie? 

Stijn: Sowieso de uitbreiding van onze kantoren. Eerst werkten we vanuit mijn huiskamer, tot we na een tijdje een kantoor konden opstarten in Ekeren. We groeiden gestaag verder en verhuisden naar het centrum van Antwerpen. Daar hebben we 6 jaar gewerkt, tot we naar ons huidige kantoor in de Bredastraat – bij de Antwerpse haven – verhuisden6 jaar geleden hebben we ook een kantoor geopend in de Gentse Ghelamco Arena, en een jaar later openden de deuren van ons kantoor in Breda, in een geprivatiseerde kerk. 

Daarnaast was het vertrek van mijn vennoten ook elke keer een scharniermoment voor Solid Talent. De eerste van ons groepje van drie stapte uit het bedrijf in 2013, de tweede eind vorig jaar. We hadden elk onze eigen plannen en ambities. Het was een logische en natuurlijke beslissing. Ik heb het afgelopen jaar een ambitieus groeiplan uitgewerkt, en dat wil ik nu graag uitvoeren. De ambitie is nog net zo sterk – zo niet sterker – dan in 2006. 

Hoe ziet de toekomst er dan uit voor Solid Talent? 

Stijn: Het is de bedoeling om in de komende jaren de bestaande organisatie verder te laten groeien, en ons tegelijkertijd meer te richten op het lokale aspect. Door in te zetten op regionalisering – we zullen in Vlaanderen 4 extra satellietkantoren openen en 1 extra kantoor in Nederland – kunnen we doorgroeien op lokale schaal. We willen nóg dichter bij onze consultants en klanten staan en zo onze waarden en kwaliteit verankeren. 

We willen nóg dichter bij onze consultants en klanten staan en zo onze waarden en kwaliteit verankeren.

Concreet is het doel van ons groeiplan om binnen 5 jaar te vervijfvoudigen in schaal. Dat wil zeggen dat we van 200 consultants door moeten groeien naar 1000geen kleine opgave. We gaan onze bestaande activiteiten verder ontwikkelen en uitbreiden, maar ook wat nieuws in de markt zetten. Naast Solid Staffing (de juiste consultant op de juiste plaats) zullen we ook Solid Solutions (het juiste team voor het juiste project) en Solid Advisory (korte audit- en adviesopdrachten op maat) aanbieden, en we zullen ook in meer sectoren actief worden. 

Hoe is Solid Talent bij Wodan & Co terechtgekomen? 

Stijn: Ik leerde Wouter kennen in 2017, tijdens een coachingsessie bij Wolves & Warriors. Eind 2019 raakten we weer aan de praat en besloten we om eens af te spreken. Wouter was net met Wodan & Co gestart, en dat was voor mij een goede match, zowel persoonlijk als professioneel. Ik had nood aan strategisch advies en ondersteuning; ik zat met bepaalde ideeën en dromen in mijn hoofd, en Wouter heeft die met Wodan & Co naar de werkelijkheid helpen vertalen. Begin 2020 startten we met een traject, en dat loopt nog steeds.  

Wat voor een traject heeft Solid Talent bij Wodan & Co gevolgd? 

Stijn: De eerste 6 maanden van het traject concentreerden we ons vooral omijn persoonlijke groeiambities. In de zomer, toen ik vernam dat mijn vennoot eventueel zou vertrekken, zijn Wouter en ik ook concreter beginnen werken aan een groeiplan voor Solid Talent zelf. Wouter was overal betrokken, heeft regelmatig partijen aanbevolen en was een sleutelfiguur in heel het proces.  

Wouter DanckaertIn eerste instantie gingen we kijken naar Stijn zijn ambitie, waar hij naartoe wil met Solid Talent en welke stappen daarvoor gezet moeten worden. Vervolgens hebben we hem begeleid om die noodzakelijke stappen ook effectief te zetten. We vervulden de rol van klankbord én stok achter de deur, maar waren ook een medereiziger in zijn groei. Eenmaal de belangrijkste hordes genomen waren, zijn we gestart met het uitrollen van Stijn zijn visie.  

Stijn: Begin januari 2021 legden we samen het groeiplan voor aan ons intern team. Met onze nieuwe organisatiestructuur is het belangrijk om de overgang te maken van groei naar implementatie. Het grootste deel van de groei ligt al achter ons, maar het operationele is nu des te belangrijker. Shana is nu ook aan boord om ons salesteam te ondersteunen, nieuwe markten te helpen ontdekken en 1-op-1 coaching te voorzien. Sinds begin juni gaan we volop voor dit operationele traject. 

Wat zijn de voorlopige resultaten van de trajecten 

Stijn: Vorig jaar hebben we het strategische kader uitgewerkt en een groeiplan opgesteld; intussen hebben we een volledig vernieuwde organisatiestructuur uitgetekend, die nu wordt uitgerold. Wodan & Co zal de komende jaren zeker een rol blijven spelen in onze verdere groei. Zeker op het strategische niveau, zowel beleidsmatig als operationeel. 

Stijn staat nu alleen aan het roer van een sterk groeiend, gezond bedrijf. We hebben zijn ambitieuze visie gevolgd om Solid 2.0 op te bouwen; nu moeten we de uitgesproken ambities zien te realiseren.

WouterSolid Talent vandaag is niet hetzelfde bedrijf als Solid Talent anderhalf jaar geleden. Stijn staat nu alleen aan het roer van een sterk groeiend, gezond bedrijf. We hebben zijn ambitieuze visie gevolgd om Solid 2.0 op te bouwen, na heel wat workshops, groepssessies en individuele gesprekken. Nu moeten we de uitgesproken ambities zien te realiseren. Binnen dit en een paar maand zullen er heel wat nieuwe werknemers aan boord komen; het gezicht van Solid Talent zal letterlijk en figuurlijk veranderen. Maar iedereen is er klaar voor om die groei te verwezenlijken en om ook in de implementatie van het groeiplan doelgericht te werk te gaan. 

Hoe hebben jullie de samenwerking ervaren? 

Stijn: Ik heb nog maar weinig met Shana samengewerkt, maar ik ben blij dat ze mee komt coachen in het huidige traject – ze lijkt me zeker capabel, en ik heb enkel goede dingen over haar gehoord van bijvoorbeeld Mieke Van Herck, een andere klant van Wodan & Co. Met Wouter heb ik natuurlijk al meer ervaring. Wouter is iemand die strategisch heel sterk uit de hoek komt, en kan meedenken op het niveau van een bedrijfsleider. Hij durft zijn advies en mening geven, en is naar structuren en modellen toe zeer onderlegd. Hij denkt mee na en durft zaken ook in vraag stellen, wat enorm handig is. De komende jaren zal hij vermoedelijk meer op het beleidsmatige en strategische niveau werken, wat volgens mij ook zijn sterkte is.  

WouterVan in het begin voelde ik heel veel vertrouwen van Stijn om mee na te denken over waar Solid precies naartoe moet. Toen stond ik er natuurlijk nog alleen voor, maar intussen is het vertrouwen in ons team ook wel gegroeid. De samenwerking met Stijn is diepgaand en duurzaam. Ik merk een grote tevredenheid langs beide kanten. Dat wordt niet in het minste weerspiegeld door het feit dat Stijn ons in zijn netwerk al meermaals heeft voorgesteld, en dat daar voor ons ook nieuwe klanten uit zijn gevloeid. Stijn is een stevige ambassadeur geworden van Wodan & Co, en daar ben ik enorm dankbaar voor. 

In de evolutie van Wodan & Co merk ik steeds meer dat Solid Talent – enerzijds door het vertrouwen dat we hebben gekregen, anderzijds door wat we hebben gerealiseerd – een voorbeeldverhaal wordt van waar Wodan & Co voor staat en voor wil staan. Een ambitieuze bedrijfsleider die een stevig groeitraject wil aangaan en zich openstelt voor een expertbegeleiding: dat was én is een ideaal verhaal voor ons. 

 

We willen Stijn Caels van Solid Talent graag bedanken voor het interview en het langdurige vertrouwen, en kijken ernaar uit om zijn groeiplan samen met het hele Solid-team te helpen verwezenlijken!