Overtuigend ondernemen – een inleiding

“Je bent continu bezig met het promoten en het verkopen, kortom het overtuigen van anderen.”

Bovenstaand citaat wordt toegeschreven aan Dries Buytaert, wiens inspirerende inzichten centraal staan in de eerste blogtekst op deze website en mee aan de basis lagen voor het ontstaan van Wodan & Co. Zijn boodschap kan samengevat worden in één kernachtige idee: ondernemen en overtuigen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Waar veel mensen het ondernemerschap nog beschouwen als een kwestie van wilde ideeën, vervat in cijfertjes en administratie, zit de essentie van ondernemen in de interpersoonlijke connecties. Je kan als ondernemer de meest uiteenlopende, groundbreaking producten ontwikkelen, maar je moet de markt kunnen overtuigen van je waarde. Je kunt unieke, impactvolle diensten aanbieden, maar je hebt wel mensen nodig die voldoende in je idee geloven om met je in zee te gaan. Ondernemen is overtuigen.

Het is gemakkelijk om hierbij enkel te denken aan de klant, die overtuigd moet worden om je product te kopen of zich in te schrijven voor je nieuwste cursus of lezing. Maar overtuigen is meer dan dat. Je onderneming leunt op de bankier bij wie je een lening wil aangaan, de softwareontwikkelaar wiens nieuwste programma je nodig hebt om je werking te innoveren of het jong talent dat samen met jou het verhaal van je onderneming zal schrijven. Al deze radertjes in je machine zullen overtuigd moeten worden van je idee, je verhaal en je competentie.

Een ondernemer die zichzelf niet kan verkopen, geraakt nergens. Je geloofwaardigheid, authenticiteit en attitude doorheen je ondernemerschap vormen de basis waarop anderen je gaan beoordelen. Werken aan je overtuigingskracht is dan ook geen overbodige luxe, maar een essentiële opgave om jezelf en je onderneming naar een hoger niveau te tillen.